صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
  دروازه كيش -> سازمانها و موسسات -> موسسات صنفى
فهرست عناوين بخش
جامعه هتلداران کيش : "جامعه هتلداران و مراکز اقامتى کيش" در سال 1376 به همت هتلدارانى ...
جامعه بازاريان و بازرگانان كيش : از ديگر جوامع صنفى كيش مى توان "جامعه بازاريان و بازرگانان كيش" ...
سنديكاى صاحبان صنايع كيش : سنديكاى صاحبان صنايع كيش در سال 1377 توسط سرمايه گذاران بخش صنعتى ...
جامعه رستوران داران و مراکز پذيرايى کيش : "جامعه مراكز پذيرايي" از جمله جوامع صنفى مى باشد كه در سال 1380 ...
جامعه مهندسين مشاور کيش : اين جامعه توسط مهندسين با سابقه كه سالهاى متمادى در جزيره كيش ...
مجمع تشكل هاى صنفى : در واقع اين مجمع با شركت نماينده گانى از هر يك از جوامع صنفى ...
جامعه هتلداران
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور ...: با موافقت هيئت مديره جامعه هتلداران کيش آقاى مسيح ... [ادامه]
اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش: بنام خدا اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS