صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
  دروازه كيش -> جشنواره و نمايشگاه -> نمايشگاه ها
در طى سال نمايشگاه هاى متعددى در كيش برگزار مى گيرد كه توسط شركت "توسعه تجارت كيش" برنامه ريزى شده و به گردشگران و مسافرين كيش معرفى مى گردند . از جمله نمايشگاه هاى همه ساله مى توان از نمايشگاه هتلدارى و همچنين نمايشگاه صنايع انرژى و نفت ، ايرشو و ... نام برد كه هر يك جذابيت هاى خاصى را براى گردشگران فراهم مى نمايند .
فهرست عناوين بخش
پنجمين نمايشگاه بين المللي فرش دستباف کيش : تجربه برگزاري موفقيت آميز چهار دوره نمايشگاه فرش دستباف ...
سومين نمايشگاه بين‌المللى صنايع‌دريايى در جزيره كيش برگزار مي‌‌شود : نمايشگاه دريايى از بزرگترين نمايشگاه‌هاى صنايع‌دريايى خاورميانه ...
سومين نمايشگاه بين المللى هتلدارى و خدمات و تجهيزات وابسته كيش : سومين نمايشگاه بين المللى هتلدارى و خدمات و تجهيزات وابسته ( ...
جامعه هتلداران
کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور ...: با موافقت هيئت مديره جامعه هتلداران کيش آقاى مسيح ... [ادامه]
اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش: بنام خدا اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران ... [ادامه]
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS