صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
دروازه كيش -> خدمات در كيش -> رستوران ها
رستوران هاى کيش از کيفيت خوبى برخوردارند و سازمان هاى محلى بر فعاليت آنها نظارت مى کنند. گردشگران مى توانند بر حسب سليقه از امکانات هر يک از رستوران ها و مراکز پذيرايى برخوردار شوند. پذيرايى با محصولات دريايى به دليل تنوع صيد در آب هاى اطراف جزيره در بيشتر رستوران ها انتخاب اول گردشگران است. رستوران هاى جزيره در مقايسه با سرزمين اصلى ، مدت زمان بيشترى در طول شبانه روز سرگرم پذيرايى هستند و تا پاسى از نيمه شب با برنا مه هاى متنوع موسيقى از گردشگران پذيرايى مى نمايند که فرصت مناسبى است براى تمدد اعصاب و استراحت.
فهرست عناوين بخش
رستورانها : نشانى تلفن نام ميدان اميركبير- پشت هتل صدف 4424121.4 > ...
جامعه هتلداران
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور ...: با موافقت هيئت مديره جامعه هتلداران کيش آقاى مسيح ... [ادامه]
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS