صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> ساعـات حرکـت شنـاور از بندرلنگـه بـه جزائـر کيـش ، ابوموسـي و سيـري
ساعـات حرکـت شنـاور از بندرلنگـه بـه جزائـر کيـش ، ابوموسـي و سيـري

     
     
      لنگه پورت : ساعـات حرکـت شنـاور از بندرلنگـه بـه جزائـر کيـش ، ابوموسـي و سيـري
     
      مبدا مقصد ايام هفته ساعت حرکت
      بندرلنگه کيش شنبه ـ دوشنبه ـ سه شنبه 17 و 18
      بندرلنگه کيش پنج شنبه و جمعه 14:30
      کيش بندرلنگه همه روزه بغير از يکشنبه و چهارشنبه 8:30
      بندرلنگه ابوموسي شنبه و سه شنبه 12
      ابوموسي بندرلنگه شنبه و سه شنبه 15
      بندرلنگه سيري دوشنبه 12
      سيري بندرلنگه دوشنبه 15
     
     
     
www.kishziba.blogfa.com  ::   ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1389-12-19 - دفعات مشاهده : 2327]
جامعه هتلداران
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور ...: با موافقت هيئت مديره جامعه هتلداران کيش آقاى مسيح ... [ادامه]
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS