صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور ...
کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور ...
با موافقت هيئت مديره جامعه هتلداران کيش آقاى مسيح اله صفا در انتخابات انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى و جهانگردى به عنوان عضو و خزانه دار انجمن انتخاب گرديد.
      در اولين جلسه اى که به منظور انتخاب مسيرهاى گردشگرى با علايق ويژه در دفتر جناب آقاى دکتر ملک زاده تشکيل گرديد آقاى مسيح اله صفا بعنوان عضو ستاد توسعه گردشگرى کشور با علايق ويزه برگزيده شدند.
      در طى جلسات نمايندگان انجمن با معاونت محترم گردشگرى ايران و کارشناسان گردشگرى کشور و با موافقت دکتر ملک زاده معاون محترم امور گردشگرى کشور، جزيره زيباى کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور انتخاب گرديد.
      جناب آقاى مهندس مددى رياست محترم هيئت مديره و مديرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کيش در ارتباط با اجرايى شدن اين طرح موافقت خود را اعلام فرمودند.
      لذا مقرر گرديد که گردهمايى اى در تاريخ 21/6/87 از ساعت 10 صبح لغايت 18 در سالن اجتماعات هتل ارم به منظور بررسى مسائل دفاتر خدمات مسافرتى و جهانگردى و اتخاذ تصميمات اجرايى مبنى بر طرح مسير گردشگرى منطقه آزاد کيش در خصوص توريسم (با علايق ويژه) و ساير مسائل جارى با حضور جناب آقاى دکتر ملک زاده معاون محترم امور گردشگرى و رؤساى تشکلهاى دفاتر خدمات مسافرتى و جهانگردى به همراه معاونين گردشگرى استان ها برگزار گردد.
      به همين منظور جزيره زيباى کيش در تاريخ فوق ميزبان برگزارى اين همايش خواهد بود که نتايج مذاکرات و تصميمات اخذ شده پس از برگزارى اين گردهمايى منعکس خواهد گرديد.
     
     
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1387-06-19 - دفعات مشاهده : 5299]
جامعه هتلداران
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش: بنام خدا اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS