صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> تمامى گواهى هاى مبدأ در گمرك بندرگاه ...
تمامى گواهى هاى مبدأ در گمرك بندرگاه ...

      تمامى گواهى هاى مبدأ صادره توسط سازمان منطقه آزاد كيش از آغاز مهرماه سال جارى در محل گمرك بندرگاه صادر و تحويل خواهد شد.به گزارش اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى سازمان منطقه آزاد كيش، معاونت اقتصادى و سرمايه گذارى اين سازمان با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد به منظور بهبود خدمات ادارى تمامى گواهى هاى مبدأ صادره توسط سازمان منطقه آزاد كيش از دوم مهرماه در محل گمرك بندرگاه كيش صادر و تحويل خواهد شد و بازرگانان نيازى به مراجعه به ساختمان اصلى سازمان نخواهند داشت.
     
     
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1387-07-08 - دفعات مشاهده : 1785]
جامعه هتلداران
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS