صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> در باره كيش -> زمين شناسى و خاك شناسى جزيره كيش
زمين شناسى و خاك شناسى جزيره كيش
    زمين شناسى:
     
      از 200 ميليون سال پيش بر اثر ادامه حركت قاره ها Drifting Continents شبه جزيره ى عربستان به همراه صفحه ى قاره آفريقا به سوى شمال و آسيا نزديك مى شد و سرانجام از آفريقا جدا و به آسيا متصل گشت.
     
      با اين نزديك شدن، خليج فارس پديد آمد و بر اثر فشار اين نزديك شدن كه از جنوب غربى به ايران وارد شد اين بخش از زمينهاى ايران چين خورد و ارتفاعات زاگرس به وجود آمد.
     
      جهت حركت رشته كوههاى شمال غرب- جنوب شرقى مى باشند. ارتفاع غربى كوه ها به بالاى 4.000 متر مى رسيد ولى هر چه به طرف خليج فارس برويم از ارتفاع و تيزى آن كم شده تا گودى هاى خليج فارس ادامه مى يابد و به علت كمى ارتفاع بيشتر آنها در زير آب از ديده پنهان مى شوند.
     
      جزيره كيش برآمدگى يكى از اين رشته چين ها مى باشد كه به همراه برجستگى هاى ديگرى از همين رشته به صورت جزاير هندورابى و لاوان در سمت شمال غربى – جنوب شرقى، سر از آب بيرون آورده اند.
     
      چون برجستگى هاى چين حالت طاق و گودى هاى بين آنها شكل ناو دارند به آنها طاقديس و ناوديس هم مى گويند.
     
      به علت بالا و پايين رفتن سطح آب و گرمى منطقه در زمانهاى طولانى، مرجانها در بهترين شرايط زيستى رشد كرده و قشرى آهكى با رنگ سفيد بر روى آن به وجود آورده و در حال حاضر نيز اين شرايط زيستى ادامه دارد.
     
      خاك شناسى جزيره كيش:
     
      طى ده ها ميليون سال پساز پيدايش جزيره ى كيش، بر اثر دوره هاى يخبندان (كه حدود 5درجه از دماى متوسط كره زمين كاسته شد - و حرارت متوسط زمين به 22 درجه رسيد- بخش عظيمى از آبهاى اقيانوس ها و درياهاى آزاد در مناطق قطبى و نواحى مجاور آن و كوهستانهاى مرتفع به يخ تبديل گرديد) بارها با پايين رفتن سطح آبهاى آزاد جهان، خليج فارس كم عمق، خشك مى شد و به صورت دره اى سرسبز و پهناور در مى آمد و رودخانه ى اروند رود در كف آن روان بود و به درياى عمان مى ريخت و جزيره كيش به تپه اى بزرگ تبديل مى شد كه با ارتفاعى كه از 50 متر تجاوز نمى كرد در دامنه ى شمالى دره به صورت زيستگاهى خوش منظر توجه جانوران و پرندگان و انسان هاى اوليه را به خود جلب مى كرد. در اين عصر كه از چند ده هزار تا چند صدهزار سال طول مى كشيد، رسوب هايى از گرد و غبار هوا و خاكهاى پوسيده ى منسوج گياهى و لاشه ى حيوانى و مهمتر از همه آبرفت هاى ناشى از بارندگى و رودخانه هاى موقتى به صورت لايه اى بر سطح تپه ى كيش و اطراف آن انباشته مى شد.
     
      در دوره هاى گرم با ذوب شدن تدريجى يخ ها، دره ى فارس را آب مى گرفت و تپه ى كيش چهره جزيره اى خود را نشان مى داد و در اوج گرماى اين دوره با بالا آمدن آب، سطح جزيره هم به زير آب مى رفت. در اين زمان نوبت به مرجان ها و صدف ها و ساير حيوانات و گياهان آبزى و باد و امواج دريا مى رسيد تا قشرى جديدى بر پوشش قديمى قرار دهند.
     
      اكنون از آخرين دوره يخبندان بيش از 11 هزار سال مى گذرد و زمين به سوى گرم شدن پيش مى رود و رسوب گذاريهاى دوره ى خشكى دست اندركار نهادن قشرى نازك بر لايه هاى قديمى مرجانى است.
     
      پوشش گياهى جزيره:
     
      جزيره كيش را نمى توان از نظر تقسيم بندى مناطق گياهى كره زمين جزء مناطق صحرايى و كويرى دانست، بلكه اگر آن را جزء منطقه علفزار Grassland حساب كنيم بهتر است.
     
      پوشش طبيعى جزيره از نوع گياهان منطقه نيمه داغ(نيمه حاره، نيمه استوايى يا Subtropical) است. تمام سطح جزيره اين استعداد را دارد كه به طور خودرو و بدون آبيارى پوشيده از علفزار "مرتع و چراگاه" و درختانى از نوع گرمسيرى و نيمه داغ باشد.
     
     
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1386-04-14 - دفعات مشاهده : 3728]
جامعه هتلداران
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS