صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> آگهى دعوت شرکت حافظ گردشگران کيش
آگهى دعوت شرکت حافظ گردشگران کيش
به شماره ثبت 6799
     
      جهت تشکيل مجمع عمومى عادى ساليانه و مجمع عمومى بطور فوق العاده
      بدينو سيله از کليه سهامداران محترم شرکت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه و مجمع عمومى فوق العاده که به شرح زمانبندى ذيل در سالن اجتماعات هتل ارم برگزار ميگردد شرکت فرمايند.
     
      مجمع عمومى عادى ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 15/8/87
      مجمع عمومى فوق العاده ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 15/8/87
     
      دستور جلسه
      1-گزارش هيئت مديره و بازرسان
      2-بررسى و تصويب ترازنامه و حسابهاى سال 86
      3- انتخابات اعضاء هيئت مديره و بازرسان
      4- اصلاح بندهايى از اساسنامه
      5- آنچه که در حد اختيارات دو جمع فوق مى باشد.
     
      از طرف هيئت مديره شرکت حافظ گردشگران کيش
     
     
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1387-08-09 - دفعات مشاهده : 3341]
جامعه هتلداران
آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى كيش: آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى ... [ادامه]
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS