صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> خدمت به مردم بايد سرعت و افزايش يابد
خدمت به مردم بايد سرعت و افزايش يابد
مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش خدمت به مردم بايد سرعت و افزايش يابد
     
      خدمت رسانى به مردم بايد افزايش يافته و اجراى وظايف محوله بايد بدون فوت وقت و با سرعت انجام پذيرد. به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، مهندس عامرى مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش در مراسم معارفه سرپرست جديد شركت عمران و خدمات شهرى كيش با تأكيد بر مطلب فوق بر قانون مدار بودن و تعامل با دستگاههاى ذيربط و مردم تأكيد و اظهار اميدوارى كرد كه وظايف محوله همچون گذشته و با سرعت بيشترى ادامه پيدا كند. مهندس عامرى شركت عمران و خدمات شهرى كيش را تجلى گاه بسيارى از طرح ها و پروژه ها در زمينه هاى عمرانى و خدمات شهرى خواند و افزود: بازتاب بسيارى از تصميماتى كه در معاونت ها و كميسيون ها گرفته مى شود در اين شركت مشهود است. رئيس هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش تعهدو تعصب در كار را يكى از محورهاى اصلى موفقيت و عامل مهم بهره ورى خواند و ايجاد انگيزه مثبت در كاركنان را جزو وظايف مديران دانست. وى با اشاره به اهميت و جايگاه زيبايى شهرى افزود: تمام اهميت و تلاش همكاران بايد در زمينه ايجاد شهرى پاك، زيبا و جذاب بكار برده شود. در اين مراسم حشمت ا... كاظمى راد به عنوان سرپرست شركت عمران و خدمات شهرى كيش منصوب و از زحمات محسن صومعه مدير عامل سابق اين شركت تقدير شد. شهرام مسعودى پور، على فعله گرى و باقر پور نيز به عنوان اعضاى هيأت مديره اين شركت انتخاب شدند.
     
     
www.kish.ir  ::   ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1390-02-18 - دفعات مشاهده : 1281]
جامعه هتلداران
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى كيش: آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى ... [ادامه]
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS