صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> چهاردهمين جشنواره تابستانى كيش كليد خورد
چهاردهمين جشنواره تابستانى كيش كليد خورد

     
      چهاردهمين جشنواره تابستانى كيش كليد خورد
     
      با ارسال فراخوان براى هنرمندان و شركت هاى فرهنگى و هنرى، اقدام براى برگزارى پر بار چهاردهمين جشنواره تابستانى كيش رسماً آغاز شد. به گزارش روابط عمومى سازمان منطقه آزاد كيش، معاون گردشگرى سازمان منطقه آزاد كيش استفاده از ايده هاى نو و خلاقانه در جشنواره امسال را براى متمايز كردن آن با جشنواره هاى گذشته و جلوگيرى از تكرار برنامه ها ذكر كرد و گفت: بهترين طرح ها و ايده هاى هنرى و فرهنگى از ميان طرح هاى ارسال شده انتخاب مى شوند تا تابستان امسال جشنواره اى متفاوت برگزار مى شود. على فعله گرى افزود: امسال نيز بخش خصوصى نقش مهمى را در اجراى برنامه هاى جشنواره ايفا خواهد كرد و اميدواريم كه با مشاركت فعالين حوزه هاى اقتصادى بخصوص گردشگرى و تجارى بر تعداد سفرهاى تابستانى به كيش بيافزاييم. معاون گردشگرى سازمان، تابستان را بهترين فرصت براى بهره مندى مسافران و گردشگران از ورزشها و تفريحات دريايى خواند و گفت: خوشبختانه امكانات مناسبى در كلوپ هاى دريايى جهت استفاده از تفريحات دريايى كيش فراهم است و بنظر مى رسد وسعت امكانات فراهم شده در كيش باعث مى شود مدت اقامت مسافران و گردشگران نيز به نسبت گذشته بيشتر شود. فعله گرى برگزارى موفق جشنواره تابستانى را منوط به همكارى دلسوزانه و خردمندانه همه دست اندركاران و فعالين در حوزه هاى مختلف بخش هاى خصوصى و دولتى دانست و آمادگى ستاد جشنواره تابستانى كيش را براى جذب نظرات و پيشنهادات اهالى كيش در برگزارى هر چه بهتر جشنواره اعلام كرد.
     
     
www.kish.ir  ::   ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1390-02-19 - دفعات مشاهده : 1567]
جامعه هتلداران
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS