صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> هم انديشى مسئولان فرهنگى دانشجويى برگزار شد
هم انديشى مسئولان فرهنگى دانشجويى برگزار شد
هم انديشى مسئولان فرهنگى دانشجويى برگزار شد
     
      نخستين جلسه هم انديشى مديران فرهنگى و آموزشى سازمان منطقه ‌آزاد كيش و مراكز علمى و دانشگاهى كيش به منظور برنامه ريزى فعاليت هاى فرهنگى تشكيل شد. به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در اين جلسه كه با حضور نمايندگانى از پرديس بين الملل دانشگاه تهران، پرديس بين الملل علوم پزشكى تهران و علوم پزشكى شيراز، پيام نور، دانشگاه علمى كاربردى برگزار شد.
     
      قاسمى مدير فرهنگى سازمان منطقه آزاد كيش جايگاه و نقش مراكز آموزش عالى در برنامه ريزى و اجراى برنامه هاى فرهنگى را مهم توصيف كرد و بر ضرورت ارايه خدمات فرهنگى به دانشجويان و دانشگاهيان كيش تأكيد نمود. وى همچنين اجراى برنامه هاى موازى فرهنگى و تعدد و تنوع مجريان برنامه ها را مسبب افزايش هزينه ها و كاهش بازدهى دانسته و لزوم ايجاد يك تقويم مشترك فرهنگى را جهت پوشش هدفمند مناسبت هاى فرهنگى و هنرى مورد اشاره قرار داد. لازم به ذكر است حدود يك پنجم جمعيت جزيره را قشر دانشجويان تشكيل مى دهند كه با توجه به مقطع سنى و وضعيت اجتماعى آنان، تهيه برنامه اى مدون جهت تهيه خوراك فرهنگى اين قشر بسيار مهم است. در اين جلسه شركت كنندگان در مورد برگزارى جلسات مستمر به منظور پيگيرى مصوبات به توافق رسيدند
     
www.kish.ir  ::   ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1390-02-21 - دفعات مشاهده : 1324]
جامعه هتلداران
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS