صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> مراقبت ويژه از آهوان و پرندگان در كيش
مراقبت ويژه از آهوان و پرندگان در كيش

     
     
      مراقبت ويژه از آهوان و پرندگان در كيش
     
      حفاظت و مراقبت از آهوان و پرندگان جزيره كيش به منظور جلوگيرى از شكار و تخريب محيط زندگى اين حيوانات افزايش مى يابد. به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، جزيره زيباى كيش بدليل برخوردارى از مواهب طبيعى آن يكى از مقاصد گردشگران طبيعت و يا اكوتوريسم است كه براى ديدار از حيوانات كيش بخصوص پرندگان زيبا و كمياب آن به كيش سفر مى كنند. محيط جغرافيايى محدود كيش سبب شده است كه حيوانات ساكن در اين جزيره نسبت به ساير همنوعان خود در سرزمين اصلى بيشتردر معرض خطر شكار و صيد توسط شكارچيان غير مجاز باشند. بر اساس اين گزارش با ايجاد اداره محيط زيست كيش، حفاظت از اين حيوانات شامل لاك پشت ها، پرندگان و پستانداران (عمدتاً آهوان زيباي) جزيره كيش تحت حفاظت بيشترى قرار گرفته اند. اداره محيط زيست كيش با استناد به مواد 679 و 680 قانون مجازات اسلامى بخش تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده، شكارچيان غير مجاز را جهت اعمال مجازات هاى مصرح در قانوان به محاكم قضايى معرفى مى نمايد. جزيره زيباى كيش از معدود جزاير خليج فارس است كه تنوع بى نظيرى از حيوانات بويژه پرندگان در آن زندگى مى كنند. كارشناسان بيش از 115 نوع پرنده و 300 رأس آهوى ايرانى (غزال) را در اين جزيره شناسايى كرده اند.
     
     
www.kish.ir  ::   ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1390-03-02 - دفعات مشاهده : 2272]
جامعه هتلداران
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى كيش: آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS