صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> بررسى مديريت تكنولوژى و توسعه پايدار دركيش
بررسى مديريت تكنولوژى و توسعه پايدار دركيش

     
     
      بررسى مديريت تكنولوژى و توسعه پايدار دركيش
     
      سمينار " مديريت تكنولوژى و توسعه پايدار" روز دوازدهم خردادماه در كيش برگزار مى شود. به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، پرديس بين المللى كيش دانشگاه تهران اين سمينار را با هدف آشنايى با مباحث مطرح روز مديريت تكنولوژى و ارتقاء سطح آگاهى در خصوص بازاريابى برگزار مى كند. بنابراين گزارش، در نشست هاى تخصصى اين سمينار، بازاريابى، استراتژى تكنولوژى در بنگاههاى اقتصادى، منابع انسانى و مدل اثربخش انتقال تكنولوژى از كشورهاى صنعتى به كشورهاى در حال توسعه مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد. همچنين مديريت انتقال تكنولوژى در عصر معاصر و آينده، تكنولوژى آموزشى، مديريت تكنولوژى در عصر معاصر، تجارى سازى تكنولوژى و توانمندى برند و سازمانهاى چابك در عرصه تحولات تكنولوژى موضوعاتى است كه سخنرانان در اين سمينار مطرح خواهند كرد.
     
     
www.kish.ir  ::   ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1390-03-07 - دفعات مشاهده : 2619]
جامعه هتلداران
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى كيش: آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى ... [ادامه]
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS