صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> طرح هدفمندى يارانه‌ها
طرح هدفمندى يارانه‌ها
    خبرگزارى ميراث فرهنگى ـ گردشگرى ـ اجراى طرح هدفمندى يارانه‌ها به عنوان يك طرح اقتصادى، تحول وسيعى را در حوزه هاى مختلف در پى خواهد داشت به طوريكه عدم پيش‌بينى چگونگى تغييرات در بازار باعث ايجاد نگراني‌هاى مختلف از سوى صاحبان صنايع شده است. يكى از صنعت هاى موثر بر اقتصاد كه كمتر مورد توجه قرار مى گيرد صنعت گردشگرى است كه بنا بر نظر كارشناسان اگر حمايت قانونى از سوى دولت در اين طرح صورت نگيرد آسيب هاى بسيارى متوجه گردشگرى كشور خواهد شد. چراكه گردشگرى به عنوان يك نياز ثانويه در جامعه محسوب شده و در اثر بحران‌هاى اقتصادى زودتر حذف مي‌شود.
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1389-10-07 - دفعات مشاهده : 2151]
جامعه هتلداران
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور ...: با موافقت هيئت مديره جامعه هتلداران کيش آقاى مسيح ... [ادامه]
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS