صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> شروع كلاسهاى هتلدارى در كيش
شروع كلاسهاى هتلدارى در كيش
شروع كلاسهاى هتلدارى در كيش
     
      به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش اولين دوره آموزش كلاسهاى فرانت آفيس و خانه دارى در سال 90 آغاز گرديد.
     
      بر پايه همين گزارش در راستاى اجراى توافقنامه بين جامعه هتلداران كيش و دانشگاه پرديس بين المللى كيش كلاسهاى آموزش فرانت آفيس و خانه دارى از روز شنبه مورخ 90.03.07 در محل سالن آموزش هتل شايگان آغاز و به مدت يك ماه ادامه
      خواهد داشت.
     
      در پايان دوره پس از برگزارى آزمون كتبى و عملى گواهى پايان دوره توسط دانشگاه پرديس بين المللى كيش
      اعطا خواهد گرديد.
     
      دور دوم آموزش پس از پايان اين دوره در رشته هاى مديريت – غذاو نوشابه – تورليدر – زبان تخصصى و IT ادامه خواهد
      داشت.
     
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1390-03-12 - دفعات مشاهده : 2283]
جامعه هتلداران
کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور ...: با موافقت هيئت مديره جامعه هتلداران کيش آقاى مسيح ... [ادامه]
آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى كيش: آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى ... [ادامه]
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS