صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> هتلى 16طبقه ، طى کمتر از 6 روز ساخته شد.
هتلى 16طبقه ، طى کمتر از 6 روز ساخته شد.
هتلى 16طبقه در استان هونان چين در رکوردى باورنکردنى، طى کمتر از 6 روز ساخته شد.
     
     
      تصاوير گرفته شده از ساخت هتل "نيو آرک" نمايانگر تبديل يک فضاى خالى به يک سوپرهتل 16 طبقه در حدود 136 ساعت مى باشد.
     
     
      پيمانکار اين هتل که شرکت "برود سوستينبل بيلدينگ" مى باشد هرشب تا 10 شب مشغول ساخت بود و مى گويد که اين زمان را مديون استفاده از قطعات از پيش ساخته مى باشد.
     
     
      اسکلت اين هتل که در برابر زلزله ى 9 ريشترى مقاوم است تنها در 46 ساعت زده شد و چينه کشى آن 90 ساعت به طول انجاميد.
     
news.niksalehi.com  ::   ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1390-01-11 - دفعات مشاهده : 2277]
جامعه هتلداران
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى كيش: آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS