صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> جامعه هتلداران كيش -> آموزش -> ارتقاء بهره ورى در هتل ها
ارتقاء بهره ورى در هتل ها
    همگان بر اين باورند كه كاركنان سرمايه هاى با ارزش هر سازمان مى باشند . دستيابى به هدف هاى هر سازمان در گرو مديريت درست اين منابع با ارزش است . نيروى كار مهم و مؤثر در بهره ورى است نيروى كار اگر با آرامش خاطر و انگيزه قوى ، اشتغال به كار داشته ياشد و به دلايل گوناگون از آينده واهمه نداشته باشند ، بهره ورى او بالاتر خواهد بود .
     
      مجموعه اى از عوامل و ارزش هاى حاكم بر سازمان در بهره ورى نيروى كار مؤثر مى باشند .مهمترين عاملى كه بر روى بهره ورى نيروى كار تأثير دارد انگيزه نيروى انسانى در انجام كار است . عواملى كه بر انگيزه نيروى كار تأثير دارند به دو دسته مادى و فرهنگ سازمانى وابسته مى باشند .
     
      عوامل مادى به ميزان حقوق و دستمزد افراد در مقايسه با سطح قيمت ها در جامعه و برآورد نيازهاى اوليه افراد بستگى دارد .
     
      عوامل فرهنگى سازمان به اين مسئله مى پردازد كه جو مديريتى و فضاى سازمان براى كاركنان چگونه است ؟ يعنى مديريت سازمان آيا امكان بروز عقايد و افكار نو را به زير دستان خود مى دهد يا خير ؟ آيا معيار انتخاب و به كارگيرى افراد در مشاغل بر اساس شايستگى و صلاحيت ها مى باشد يا اين كه معيارهاى ديگرى وجود داشته است ؟ آيا سيستم تشويق و تنبيه عادلانه در سازمان وجود دارد ، يعنى سازمان بين نيروى انسانى كارآمد و ناكارآمد تفاوت قائل مى شود ؟ ميزان مشاركت در سازمان چقدر است ؟ مديران تا چه ميزان محيط را براى انجام كار جذاب نموده اند ؟ و ...
     
      افزايش حقوق و مزايا به تنهايى باعث افزايش بهره ورى نيروى كار نخواهد شد . در كنار آن توجه مسائل عاطفى و نيازهاى روحى انسانها بسيار مهم است .
     
      مديريت موفق منابع انسانى در ارتقاى بهره ورى هتلها اهميت به سزايى دارد . مديريت منابع انسانى با استفاده بهينه از استعدادها و توانايى هاى بالقوه نيروى انسانى موجود در سازمان ، طراحى يك سيستم مناسب پرداخت بر اساس عملكرد ، شايستگى و مهارت فردى و نگهدارى نيروى انسانى و آموزش و رشد نيروى انسانى مى تواند بهره ورى سازمان را ارتقاء دهد .
     
      با توجه به مطالب فوق اگر بخواهيم وارد مقوله آموزش و تأثير آن بر ارتقاء بهره ورى شويم ميبينيم كه يك سازمان قبل از آنكه به مقوله آموزش بپردازد بايد تمامى جوانب را بررسى كند و ببيند آيا شرايط لازم جهت آموزش افراد مهيا مى باشد ؟ آيا افراد از كار خود راضى هستند ؟ آيا سازمان نيازهاى اوليع افراد را برآورده كرده است ؟ آيا مشكلات شخصى و خانوادگى افراد را حل نموده است ؟ پس متوجه مى شويم كه در صورتى مقوله آموزش مى تواند مؤثر واقع گردد كه انگيزه افراد براى آن فراهم شده باشد .
     
      علت اينكه كشورى مثل ژاپن در ارتقاء بهره ورى بسيار موفق مى باشد به دليل توجه به موارد ذيل مى باشد :
     
      توجه به عوامل ايجاد انگيزه در ابعاد مادى ( مانند : حقوق و دستمزد ، پاداش ، امكانات رقابتى محيط فيزيكى كار ، ايمنى ) و ابعاد غير مادى ( مانند : وحدت شغل ، مشاغل ، امنيت شغلى ، مساوات در سازمان و آموزش كاركنان ) تشويق و شخصيت دادن به كارگز و كارمند بايد به صورت اصلى لاينفك از سيستم بهره ورى درآيد و مهمترين عامل در انگيزش منابع انسانى باشد . پس از آن مهم ترين عوامل مؤثر در كاهش بهره ورى در داخل يك سازمان موارد ذيل مى باشند :
     
      1. وجود تبعيض بين كاركنان .
     
      2. نا امنى شغلى .
     
      3. موفق نبودن و بى ميلى در برنامه هاى ميان مدت يا بلند مدت .
     
      4. نا هماهنگى رشته تحصيلى و شغلى .
     
      5. استفاده نكردن از تخصص ها در مشاغل مربوطه .
     
      6. بى برنامه گى مديريت .
     
      7. فقدان كار آموزى .
     
      8. نا هماهنگى استعدادهاى فردى و شغلى .
     
      9. بى علاقه گى به كار فعلى و انتقال پى در پى نيروى انسانى .
     
      10. تورم نيروى انسانى .
     
     
     
      تقريباً تمامى عوامل كاهش بهر ورى نيروى انسانى به ضعف مديريت ارتباط دارد و براى جلوگيرى از آن و رسيدن به بهره ورى مورد نظر بايستى ضمن رسيدگى به معضلات بالا و حل آن به مسئله آموزش و پرورش نيروى انسانى بعنوان يك سرمايه گذارى استراتژيك سازمانى و بعنوان يك ضرورت در سازمان توجه خاص مبذول شود .
     
      شركتهاى موفقى چون : اى . بى . ام ، جنرال موتور و تويوتا سالانه بيش از 20 درصد از سود خود را كه بالغ بر چند ميليون يا ميليارد دلار مى شود صرف آموزش كاركنان خود مى نمايند .
     
      اصطلاح بهره ورى براى افراد و سازمان هاى مختلف معانى متفاوتى دارد . مثلاً بازده بيشتر ، حفظ هزينه ها ، درصد ثابت با انجام صحيح كار ، انجام كار بيشتر و امثال آن .
     
     
     
      نگارنده : رضا ابراهيمى
     
      مدرس دانشگاه جامع علمى – كاربردى كيش
     
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1386-01-10 - دفعات مشاهده : 2790]
جامعه هتلداران
آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى كيش: آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى ... [ادامه]
اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش: بنام خدا اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران ... [ادامه]
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS