صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> برگزارى دوره آموزشى هتل دارى و جهانگردى
برگزارى دوره آموزشى هتل دارى و جهانگردى
برگزارى دوره آموزشى هتل دارى و جهانگردى
     
      موسسه آموزشى هتل دارى و جهانگردى آوا كيش با مشاركت جامعه دفاتر خدمات مسافرتى كيش اولين دوره مديريت فنى
     
      بند (ب) ر با همكارى اساتيد و مراكز آموزشى معتبر از تاريخ 21/03/1390 در جزيره كيش برگزار مى نمايد.
     
      شركت در اين دوره آموزشى براى عموم علاقمندان با برخوردار بودن از حداقل مدرك ليسانس آزد مى باشد و مدارك قبول
     
      شدگان توسط سازمان ميراث فرهنگى و صنايع دستى و گردشگرى ايران صار خواهد شد.
     
      كليه شركت كنندگان در اين دوره آموزشى درصورت موفقيت در دوره و دريافت مدرك قبولى جهت اشتغال به دفاتر آژانس هاى
     
      كيش معرفى مى گردند.
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1390-03-19 - دفعات مشاهده : 1186]
جامعه هتلداران
اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش: بنام خدا اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران ... [ادامه]
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS