صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> نگاه ويژه به طرحهاى پژوهشى در كيش
نگاه ويژه به طرحهاى پژوهشى در كيش

      نگاه ويژه به طرحهاى پژوهشى در كيش
     
      اجراى طرح هاى پژوهشى در موضوعات مرتبط با كيش و نگاه ويژه به اين طرحها، توان علمى متخصصين و بنيان هاى تصميم گيرى مديران سازمان منطقه آزاد كيش را تقويت كرده است. به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، به منظور اجراى طرح هاى تحقيقاتى حوزه هاى مختلف سازمان منطقه آزاد كيش تاكنون 14 طرح پژوهشى انجام شده و گزارش هاى نهايى برخى از آنها در قالب كتاب منتشر شده و يا در دست انتشار است .كتاب هاى "كيش، فلور و پوشش گياهى آن" اثر مرحوم دكتر حميد قهرمان و "دو سال با بوميان كيش" اثر رجبعلى مختارپور و "كيش بانكهاى خارجى، چشم اندازها و چالش ها" اثر دكتر محمود متوسلى از آثار ارزنده و پژوهش هاى ممتاز كشور محسوب مى شوند. اين آثار و نتايج منتشر شده ديگر محققين از كيش بر غناى علمى و فرهنگى اين منطقه آزاد افزوده اند. سازمان منطقه آزاد كيش همچنين جلب و هدايت و حمايت پايان نامه هاى دانشجويى در مقاطع كارشناسى ارشد و بالاتر به سمت موضوعات مرتبط با نيازهاى پژوهشى كاربردى اين منطقه را در دستور كار قرار داده و از اين حيث نيز تاكنون 13 طرح پايان نامه دانشجويى به پايان رسيده و 6 پايان نامه نيز در دست اجراست. اين پايان نامه ها پيرامون موضوعاتى در زمينه هاى الكترونيك و اينترنت، فضاى سبز، گردشگرى، محيط زيست دريايى و ... تهيه شده اند. حضور واحدهاى بين الملل دانشگاه هاى پزشكى شيراز و تهران، واحد بين الملل دانشگاه صنعتى شريف، پرديس بين المللى كيش دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد و پيام نور و دانشگاه علمى و كاربردى اين جزيره را در رديف ديگر شهرهاى دانشگاهى قرارداده است.
     
     
www.kish.ir  ::   ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1390-02-22 - دفعات مشاهده : 1432]
جامعه هتلداران
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS