صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.
روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده جامعه هتلداران کيش در محل سالن کنفرانس هتل بزرگ ارم با شرکت اکثريت اعضاء جامعه تشکيل و جهت انتخابات اعضاء جديد هيئت مديره تصميم گيرى بعمل آورد .که در نتيجه پس از شمارش آرا اعضاء جديد هيئت مديره و بازرسين جامعه به شرح ذيل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند .
     
      1 – آقاى راميس مهماندوست عضو اصلى
      2 – آقاى مسيح اله صفا عضو اصلى
      3 – آقاى عليرضا نوري عضو اصلى
      4 – آقاى محسن قريب عضو اصلى
      5 – آقاى حسين شيرازى منش عضو اصلى
      6 – آقاى سيد محمدرضا کليني عضو على البدل
      7 – آقاى حسن حيدري عضو على البدل
      وبازرسين :
      1 – آقاى سيد حميد همراهيان بازرس اصلى
      2 – آقاى اميرحسين فرجيان بازرس على البدل
     
      پس از اعلام اعضاء منتخب توسط هيئت رئيسه جلسه مجمع در ساعت 21 همان روز به پايان رسيد .
     
     
     
     
     
     
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1389-08-09 - دفعات مشاهده : 4020]
جامعه هتلداران
اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش: بنام خدا اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران ... [ادامه]
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS