آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى كيش
   آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى كيش
      به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش اجراى طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها توسط كارشناسان شركت سرمايه گزارى ميراث فرهنگى ايران (سمگا) از تاريخ 12/11/89 در جزيره زيباى كيش آغاز گرديد بر اساس اين گزارش در
      دور اول طرح اجرايى تعداد 20 واحد از هتلها تا تاريخ 24/11 89 مورد بازديد قرار خواهند گرفت و به آن دسته از هتلهايى كه نياز به انجام بعضى از تغييرات را داشته به مدت يك ماه فرصت داده خواهد شد كه نسبت به رفع مشكلات و ارتقاء كيفيت خود تا رسيدن به استاندارد ابلاغى توسط كارشناسان اقدام نمايند. و تا تاريخ 24/12/89 تا صدور اولين گواهينامه هاى كيفيت و اعلام درجه و گروه هتلهاى فوق دور اول بازديدها به پايان خواهد رسيد كه در دور دوم كه از تاريخ 24/1/90 آغاز خواهد شد نسبت به اتمام بازديد از كليه هتلها اقدام اجرايى بعمل خواهد آمد .ضمنا در طى مدت اجراى طرح در دور اول كلاسهاى توجيحى و آموزشى چگونگى اجراى طرح به نمايندگان هتلها با همكارى شركت سمگا صورت خواهد پذيرفت.
     
    :: تاريخ چاپ :28/03/1398 سشنبه    ساعت:11:42:46 AM    چاپ شده از IP : [54.210.158.163]
    :: منبع: http://gokish.com/info/fa/projects/Detail.asp?pid=904309666487074
    :: © توجه : اين مطلب از وب سايت GoKish.com در آدرس فوق چاپ شده است و كليه حقوق قانونى آن براى اين وب سايت محفوظ است.