تأكيد بر نقش مهم منابع انسانى در رونق و توسعه پايدار كيش
   
      معاون مالى و منابع انسانى سازمان منطقه آزاد كيش بر نقش توانمندسازى منابع انسانى در پيشبرد و توسعه پايدار اين منطقه آزاد تأكيد كرد. به گزارش اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى سازمان منطقه آزاد كيش، مجتبى بصيرى در جلسه شوراى مديران معاونت اجتماعى سازمان منطقه آزاد كيش با اظهار تأسف از اينكه در بسيارى از سازمان ها و ادارات به نحوه استفاده صحيح و منطقى از منابع انسانى توجه لازم نمى شود افزود: موضوع منابع انسانى و نيروى كار در جزيره كيش از اهميت به سزايى برخوردار است و اين موضوع در جزيره كيش در مقايسه با سرزمين اصلى از تفاوت هاى خاص و اساسى برخوردار است.معاون مالى و منابع انسانى سازمان منطقه آزاد كيش در بخش ديگرى از سخنان خود بر دنبال كردن عارضه يابى در مشكلات تأكيد كرد و گفت: در بخش ادارى و موضوع منابع انسانى بسيارى از موضوعات بايد نظام مند و ساماندهى شود. بصيرى همچنين برقرارى نظام پيشنهاد، تشويق و ترغيب، پاداش و ايجاد انگيزه را از عوامل مؤثر در پايدارى هر چه بيشتر نيروى كار و منابع انسانى دانست. در ادامه اين نشست مديران و مسئولان معاونت اجتماعى سازمان منطقه آزاد كيش به بيان برخى از مشكلات و مسائل مبتلابه در سازمان همچون نوع قراردادهاى استخدامى، ساختار پذيرش و به كارگيرى منابع انسانى، واگذارى منازل مسكونى، بيمه كاركنان و افزايش خدمات‌رسانى به كاركنان، تغيير برخى آئين نامه ها با توجه به شرايط زمانى خاص پرداختند و بصيرى معاون مالى و منابع انسانى نيز در خصوص هر يك از سؤالها توضيحات لازم ارائه كرد. وى در خاتمه سخنان خود گفت تلاش مى شود بر افزايش تسهيلات و خدمات رفاهى براى تمامى كاركنان اقدام شود. بنابر همين گزارش در اين جلسه همچنين حسن غيبى قائم مقام معاونت مالى و مدير منابع انسانى گفت: يكى از مهمترين موضوعات منابع انسانى هر سازمان، نهاد و ارگان، كاهش دغدغه هاى زندگى كاركنان آن مجموعه است. وى با اشاره به اينكه شادابى نيروى انسانى عامل مهمى براى موفقيت و پيروزى يك سازمان و تشكيلات محسوب مى شود بر ضرورت ايجاد يك فضاى صميمى و بدون دغدغه و استرس بين مسئولان و كاركنان تأكيد كرد. بنابر همين گزارش معاون اجتماعى سازمان منطقه آزاد كيش نيز با اشاره به اينكه توسعه پايدار نياز به توانمندسازى نيروى كار و منابع انسانى دارد، خواستار توجه هر چه بيشتر مسئولان به منابع انسانى شد. على شريفى همچنين ابراز اميدوارى كرد اين جلسات به منظور دست يابى صحيح و منطقى به يك راهكار علمى جهت استفاده هر چه بهتر از منابع انسانى به طور مكرر و در سطح سازمان و همه ادارات برگزار خواهد شد.
    :: تاريخ چاپ :28/08/1398 سشنبه    ساعت:7:08:52 PM    چاپ شده از IP : [3.234.210.89]
    :: منبع: http://gokish.com/info/fa/projects/Detail.asp?pid=924782508689442
    :: © توجه : اين مطلب از وب سايت GoKish.com در آدرس فوق چاپ شده است و كليه حقوق قانونى آن براى اين وب سايت محفوظ است.