:: آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش)
   بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى آيد تا در مجمع عمومى سالانه كه ساعت 11 صبح روز چهارشنبه
     
      04/03/1390 در سالن اجتماعات هتل پارميس برگزار مى گردد حضور بهم رسانند.
     
      دستور جلسه :
     
      1- رسيدگى و تصويب بيلان عملكردحساب سال مالى 89
     
      2- انتخاب بازرسان .
     
      3-هر موضوعى كه در صلاحيت مجمع باشد.
     
     
      هيئت مديره شركت حافظ گردشگران كيش
    :: تاريخ چاپ :28/03/1398 سشنبه    ساعت:11:48:37 AM    چاپ شده از IP : [54.210.158.163]
    :: منبع: http://gokish.com/info/fa/projects/Detail.asp?pid=965712606406894
    :: © توجه : اين مطلب از وب سايت GoKish.com در آدرس فوق چاپ شده است و كليه حقوق قانونى آن براى اين وب سايت محفوظ است.