كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند
   كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند
     
      به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند و بر پايه همين گزارش جامعه هتلداران كيش طى عقد تفاهم نامه اى با بنياد نخبگان ، محققان و فرهيختگان جزيره كيش نسبت به اجراى اين طرح به توافق رسيدند.
     
      بر پايه اجراى اين طرح كليه اطلاعات شناسنامه اى و پيش نيازهاى استخدامى در محل هتل توسط اين موسسه بصورت الكترونيكى تنظيم و اين اطلاعات در اختيار مديريت هتل گذاشته شده كه از اين پس از نقل و انتقال پرسنل هتلها بدون اطلاع مديريت هتل و جامعه هتلداران كيش از طريق سيستم الكترونيكى جلوگيرى بعمل خواهد آمد.
     
      و اخذ رضايت نامه شغلى از محل كار قبلى جهت جذب در محل كار جديد الزامى شده واجراى اين طرح به ثبات كارى نيروهاى خدماتى و مديريتى كمك به سزايى خواهد نمود.
     
      همچنين استخدام نيروهاى جديد با تشكيل پرونده و انتقال الكترونيكى آن به هتلها فقط از طريق جامعه هتلداران كيش صورت خواهد پذيرفت.
     
    :: تاريخ چاپ :28/03/1398 سشنبه    ساعت:11:59:03 AM    چاپ شده از IP : [54.210.158.163]
    :: منبع: http://gokish.com/info/fa/projects/Detail.asp?pid=969683057924422
    :: © توجه : اين مطلب از وب سايت GoKish.com در آدرس فوق چاپ شده است و كليه حقوق قانونى آن براى اين وب سايت محفوظ است.