توسعه گردشگرى در کيش شتاب مى گيرد
   توسعه گردشگرى در کيش شتاب مى گيرد
     
     
      ايجاد زمينه هاى لازم و تعامل با مردم و نهادهاى ذيربط در كيش، توسعه سرمايه گذارى و گردشگرى شتاب مى گيرد.
      به گزارش مانا از روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش،" عليرضا عامري" با اشاره به ايجاد زمينه ها و برنامه ريزى مناسب براى توسعه همه جانبه كيش گفت: با انجام اولين گام در كيش يعنى ايجاد جو اعتماد و صميمت اجتماعى زمينه مشاركت مردمى در برنامه ها، سرمايه گذاريها و توسعه اقتصادى و گردشگرى كيش بوجود آمد.
      مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش از رشد و شتاب برنامه ها در اين منطقه خبر داد و اضافه كرد: ركود فعاليتها در كيش كه به دليل عدم تعامل با مردم بوجود آمده بود باعث دور شدن از اهداف و سياستهاى كلان دولت براى توسعه منطقه شده بود كه با ايجاد كارگروههاى تخصصى و بهره گيرى از روشهاى نوين و علمى برنامه دقيقى براى رشد سريع منطقه در حوزه هاى اقتصادى، فرهنگى و ... تنظيم شده است.
      رئيس هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش بر حركت در مسير سياست هاى اصل 44 تأكيد كرد و افزود: حضور بخش خصوصى در تقويت فعاليت هاى اين منطقه بسيار اميدواركننده است و سرمايه گذاران آمادگى خود را در حوزه هاى مختلف اعلام كرده اند.
      وى خاطر نشان ساخت: قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد و ويژگى هاى منطقه آزاد كيش به همراه برنامه هاى طراحى شده رغبت سرمايه گذاران خارجى را براى ورود به اين منطقه بيشتر كرده است.
      عامرى اضافه كرد: اكثر قريب به اتفاق پروژه هاى نيمه تمام در سال جارى تكميل و به بهره بردارى مى رسد.
     
    :: تاريخ چاپ :10/12/1398 شنبه    ساعت:6:20:25 AM    چاپ شده از IP : [34.204.183.113]
    :: منبع: http://gokish.com/info/fa/projects/Detail.asp?pid=974305226806030
    :: © توجه : اين مطلب از وب سايت GoKish.com در آدرس فوق چاپ شده است و كليه حقوق قانونى آن براى اين وب سايت محفوظ است.