ركورد گردشگرى در ماه هاى مهر و آبان
   ركورد گردشگرى در ماه هاى مهر و آبان
     
      رئيس جامعه هتلداران كيش گفتند : گردشگرى جزيره كيش هر ساله در ماه هاى مهر و آبان با ركود مواجه مى شود.
     
      جناى آقاى مسيح اله صفا افزودند : هرسال مهر و آبان ماه با آغاز فصل بازگشايى مدارس و پايان تعطيلات تابستانى ؛ گردشگرى در اين جزيره با ركود مواجه مى شود ؛ اما به گفته وى ؛ با مساعد شدن آب و هواى جزيره كيش از آذرماه ؛ورود گردشگران به جزيره افزايش مى يابد و در بهمن و اسفند ماه به اوج خود مى رسد.
     
      اين مقام مسئول در جامعه هتلداران كيش اظهار اميدوارى كرد كه با ارائه امكانات بيشتر در جزيره كيش ؛شاهد رشد توريسم در اين جزيره باشيم .
     
      رئيس جامعه هتلداران كيش در پايان خاطر نشان كرد : هتل هاى كيش در تابستان و نوروز امسال ؛ روزهاى پررونقى را پشت سر گذاشتند.
     
    :: تاريخ چاپ :23/09/1398 شنبه    ساعت:4:09:38 AM    چاپ شده از IP : [3.94.129.211]
    :: منبع: http://gokish.com/info/fa/projects/Detail.asp?pid=987961004289602
    :: © توجه : اين مطلب از وب سايت GoKish.com در آدرس فوق چاپ شده است و كليه حقوق قانونى آن براى اين وب سايت محفوظ است.